konfigurujte

Modernizace výtahu

konfigurátor
 
Modernizace a rekonstrukc

Modernizujeme a rekonstruujeme

Více o službě

Diakonie, středisko Plzeň

Diakonie Západ se zaměřuje na jedinečné služby lidem s těžkou poruchou autistického spektra, s mentálním a kombinovaným postižením, vyniká komplexní péčí o ohrožené děti a jejich rodiny, prostřednictvím dceřiných společností zaměstnává osoby s tělesným nebo mentálním znevýhodněním a sociálně podniká.

Více na http://www.diakoniezapad.cz

Diakonie, středisko Plzeň č.1
Diakonie, středisko Plzeň č.2