konfigurujte

Modernizace výtahu

konfigurátor
 
Modernizace a rekonstrukc

Modernizujeme a rekonstruujeme

Více o službě

Reference klientů

Společenství vlastníků Spartakiádní 1979 Sokolov

Naše společenství se rozhodlo pro kompletní výměnu starého a z bezpečnostního hlediska nevyhovujícío výtahu v panelovém domě.  Rekonstrukce byla zahájena 5.7.2017 a dokončena 9.9.2017. Získali jsme průchozí a maximálně možnou délku kabiny, kterou nám nabídla pouze firma VOTO !!! Průchodnost...

Detail

Paní Ivana Pavlíková

Dobrý den, já a můj 24-letý syn Tomáš Pavlík bychom chtěli obrovsky poděkovat za velkorysost a lidský přístup při realizaci schodišťového pohyblivého křesle FREELIFT, p. řediteli Tomáši Vokurkovi. Dík za ochotu a profesionalitu patří i jednateli f. p. Pavlu Heřmanovi a celému týmu Výtahy VOTO...

Detail

Obec Tlučná

Rádi bychom poděkovali firmě Výtahy VOTO Plzeň s.r.o. za dodávku a montáž pojízdného schodišťového křesla FreeLift o nosnosti 125 kg do našeho domu s pečovatelskou službou na adrese Hlavní 152, Tlučná. Od prvního jednání bylo zřejmé, že jednáme s renomovanou firmou, která má dlouholetou praxi.

Detail

Společenství pro dům v Plzni, Žlutická 15,17

Naše "Společenství" se v roce 2014 rozhodlo provést rekonstrukci výtahů, které dle revizní zprávy nevyhovovaly podmínkám a normám, pro bezpečný provoz. Po zralé úvaze a také po návštěvě "Dne otevřených dveří" ve firmě Výtahy VOTO Plzeň s.r.o., jsme se rozhodli oslovitu tuto firmu s dlouholetou tradicí a velmi dobrými referencemi. Realizace zakázky byla smluvně ujednána na jaro 2015.

Detail

SVJ OPV 1070, Nýřany

Firmou byla provedena v dobré kvalitě rekonstrukce osobního výtahu - montáž technologie, telefonního komunikátoru v kabině pro případ poruchy, dále montáž nových vodítek kabiny a osvětlení v šachtě. V neposlední řadě byla natřena podlaha strojovny a prohlubně, strojovna byla též vybílena.

Detail

Arcibiskupství pražské

Vážený pane jednateli,

rád bych Vám touto cestou poděkoval za příkladnou součinnost při přípravě a projektování výměny a zdokonalení atypického výtahu v Arcibiskupském paláci v Praze na Hradčanském náměstí.

Detail

Společenství pro dům v Plzni Masarykova 1/1A

Dobrý den,

v prosinci 2013 se uskutečnil podpis smlouvy mezi výše uvedenými stranami ohledně budoucí realizace dodávky dvou kusů nových výtahů do našeho domu, která se uskutečnila dle přesně stanovených termínů ve smlouva a to během měsíců červen - červenec a srpen - září 2014.

Detail

Městská část Praha 14

Vsouladu s podmínkami výběrového řízení, provedla firma Výtahy VOTO Plzeň s.r.o., se sídlem Jateční 2691/10, 301 00 Plzeň, v budově Úřadu MČ Praha 14 rekonstrukci výtahu spočívající ve výměně starého výtahu za nový.  V rámci modernizace nového výtahu bylo nutné řešit i stavební úpravy

Detail

SVJ OPV 1069, Nýřany

Firma Výtahy VOTO Plzeň s.r.o.. Jateční 2691/10, 301 00 Plzeň, provedla v našem domě rekonstrukci výtahu i šachty.

Rekonstrukce zahrnovala dodávku a montáž technologie výtahu včetně nového opláštění stávající ocelové konstrukce výtahové šachty

Detail

Nýřanský lékařský dům s.r.o.

Firma Výtahy VOTO Plzeň s.r.o., Jateční 2691/10, 301 00 Plzeň, provedla v areálu naší polikliniki rekonstrukci výtahu a s tím spojené stavební úpravy.

Rekonstrukce proběhla zcela bez problémů a spolupráce s firmou byla výborná.

Detail

Společenství vlastníků pro čp.1473 Bělojarská, Tachov

Firma Výtahy VOTO Plzeň s.r.o., Jateční 2691/10, 301 00 Plzeň, provedla v našem domě celkovou rekonstrukci výtahu. Ta byla provedena na základě výsledku inspekční prohlídky provedené v srpnu 2010 inspektorem Technické inspekce ČR, která upozorňovala na existující rizika.

Detail

Obytná zóna Sylván a.s.

Firma Výtahy VOTO Plzeň s.r.o., Jateční 2691/10, Plzeň, 301 00 provedla výměnu 2 kusů výtahů v bytových domech Táborská 20 a Táborská 22 v Plzni.

Detail

SVJ 17. listopadu 4-10 - servis

Jsme poměrně velké SVJ - čtyři panelákové vchody, 48 bytových jednotek, 4 výtahy. V současné době nám veškerý servis a opravy výtahů provádí fa VÝTAHY VOTO.

Detail

Společenství vlastníků jednotek domu Sousedská 12

Na základě nabídky pěti firem při výběrovém řízení a po pohovorech se všemi obeslanými firmami padla volba na fi VOTO z následujících důvodů :

- odpovídající nabídková cena

- dobré servisní podmínky

- dobré renomé u již provozovaných výtahů

- termín provedení prací do konce roku 2012

Detail

Společenství pro dům v Plzni, L.Pika 9,11

S průchozími výtahy, instalované a dodané firmou Výtahy VOTO Plzeň s.r.o. v polovině roku 2012 v ulici L. Pika 9 a 11 v Plzni na Borech jsou všichni majitelé bytových jednotek spokojeni a předpokládáme, že i nadále budou.

Detail

SVJ Ke Svatému Jiří 21, Plzeň

V polovině roku 2012 nám byl Vaší firmou postaven v našem domě zcela nový výtah. S výtahem jsme velmi spokojeni jak po technické tak i estetické stránce. Je spolehlivý a má velmi tichý provoz.

Detail

Západočeská univerzita v Plzni

Potvrzujeme tímto, že společnost Výtahy VOTO Plzeň s.r.o. se sídlem Plzeň, Jateční 10, IČ 62623826 realizovala v roce 2011 pro Západočeskou univerzitu v Plzni zakázku v oblasti servisu a oprav zdvihacích zařízení v celkové hodnotě 7.412.032,- Kč

Detail

Okresní soud Plzeň - město

Potvrzuji, že společnost Výtahy VOTO s. r. o. realizovala pro ČR - Okresní soud Plzeň - město řádně a ve smluvním termínu v budově Okresníjo soudu Plzeň - město v roce 2010 investiční stavební akci č. 136115 0006 - "OS Plzeň - město - bezbariérová opatření " ( dodávka a instalace 2 ks výtahů vč. stavebních prací) v rozsahu 7 489 650,00 Kč.

Detail

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Potvrzuji, že společnost Výtahy VOTO Plzeň s.r.o., realizovala řádně pro Ředitelství silnic a dálnic ČR v roce 2010 stavební akci "Rekonstrukce 2 ks osobních výtahů - Hřímalého 37, Plzeň"

Detail

Komerční banka, a.s.

Potvrzuji, že společnost Výtahy VOTO Plzeň s. r. o. realizovala pro Komerční banku, a. s. řádně a ve smluvním termínu (v letech 2009-2011) stavební práce na "Rekonstrukci 6 ks osobních výtahů - KB Plzeň, Klatovy, Chomutov"

Detail

Pan Miroslav Eret

Firma Výtahy VOTO Plzeň s.r.o. Jateční ulice 2691/10, 301 00 Plzeň nám dodala do rodinného domu v Křimicích, schodišťové křeslo FREELIFT.

Detail