konfigurujte

Modernizace výtahu

konfigurátor
 
Modernizace a rekonstrukc

Modernizujeme a rekonstruujeme

Více o službě

Jsou povinné inspekční prohlídky výtahu?

Jsou povinné inspekční prohlídky výtahů? Máme 2-3 stanicové výtahy s dopravou nákladu a můžou s nimi jet i osoby. Jak jsou závazná doporučení a návrhy na odstranění závad? Mohou výtah odstavit z provozu? Lze dopravu osob zakázat pouhým nařízením nebo se musí přestavět na nákladní, jak je to finančně náročné? Děkuji za odpověď.

Odpověď

Pokud zjištěná rizika neodstraníte a budete nadále provozovat zařízení, hrozí Vám trestně právní odpovědnost za škody na majetku / újmu na zdraví, pokud se toto stane z důvodu zjištěných rizik. Vyřazení z výtahu lze nařídit, pokud výtah nebude splňovat normu, podle které byl instalovaný. Tedy ne z důvodů zjištěných rizik při Inspekční prohlídce. Riziko (které se týká jízdy osob v kleci výtahu) můžete snížit tím, že zakážete a zároveň znemožníte jízdu výtahem.

Například znemožněním ovládání výtahu v kleci. Lze tedy vypnout ovládání v kleci, na nástupištích osadit klíčkové ovladače pro přívolání výtahu a prokazatelně provést školení a jmenování řidičů výtahu. Tímto úkonem se nezbavíte povinnosti provádět veškeré činnosti dle normy pro výtahy s jízdou osob ČSN 27 4002, ČSN 27 4007 ČSN EN 130-15 atd. Cena za provedení těchto změn bude cca 7.000,- Kč bez DPH. Změna typu výtahu na výtah "Nákladní výtahy se vstupem osob do výtahu, bez jízdy osob" by znamenala v podstatě dodat nový výtah dle ČSN EN 81-31.

Podívejte se na některou z našich realizací:

Byla pro Vás tato informace užitečná?

Časté otázky a odpovědi (FAQs)

Pomozte vylepšit tuto stránku nebo celý web. Váš názor nás zajímá. Děkujeme.

Vyplňte, chcete-li přímou odpověď na svůj dotaz.