konfigurujte

Modernizace výtahu

konfigurátor
 
Modernizace a rekonstrukc

Modernizujeme a rekonstruujeme

Více o službě

Jak dlouhá se celková doba realizace dodávky nového výtahu? Lze ji nějakým způsobem výrazně zkrátit?

Někdy to mohou být tři měsíce, jindy půl roku i déle. Proč? Předně je nutné obchodní jednání, které vyjasní, jaký výtah bude do objektu nejvhodnější. Je to podobné výběru automobilu: čili co bude výtah vozit, jak často, jaká bude výbava, kolik peněz chce zájemce investovat. Tady záleží na odběrateli výtahu, jak bude rychlé jeho rozhodování.

Harmonogram dodávky výtahu

Jak vypadá harmonogram dodávky nejčastěji požadovaného výtahu – tedy náhrada výtahu z 60. až 90. let minulého století v bytovém domě? První kolo (výběr typu) již proběhlo a je podepsána smlouva o dodávce výtahu. Poté následují tyto kroky:

  • Přesné zaměření výtahové šachty a strojovny. Zaměření je nutné, neboť původní výkresová dokumentace se často od skutečného stavu liší nebo není vůbec k dispozici. Úkon zabere jednu směnu.
  • Zpracování projektové dokumentace výtahu a stavební dokumentace. Ta slouží pro řízení na stavebním úřadě. Podle složitosti trvá příprava od několika týdnů po celé měsíce.
  • Schvalovací řízení na úřadech. Projektová dokumentace putuje k vyjádření hasičům, hygieně atd. Úřady mají na vyjádření 30 dnů. Pokud jsou vyjádření kladná, je možné zažádat na stavebním úřadě o povolení stavby. Následuje stavební řízení (měsíc a více). Na jeho konci je tabulka Stavební povolení.
  • Souběžně se stavebním řízením startuje příprava výroby u výtahové firmy (projekční, konstrukční práce apod.). Zjednodušeně: výtahářská firma dělá vše proto, aby po získání stavebního povolení bylo možné co nejdříve zahájit výměnu stařičkého výtahu.
  • Určení termínu zahájení a ukončení montáže. Šéfmontér výtahu po dohodě s odběratelem určí den „D" nástupu montérů. Zástupce výtahářské firmy sdělí v domě pomocí letáků, odkdy nebude výtah v provozu. Je nutné připomenout, že během montáže není v domě ticho jako v kostele.
  • Den „D". Montéři zahajují demontáž starého výtahu a nahrazují ho novým. Na závěr montáže provede výtahářská firma zkoušky výtahu za dozoru zkušebního orgánu (např. TÜV). Podle složitosti montáže trvá doba, než se nový výtah s cestujícími poprvé rozjede, od čtyř do šesti týdnů.
  • Předání nového výtahu zákazníkovi. Šéfmontér výtahu se zákazníkem zkontrolují stav nového výtahu. Zákazník dostane protokol o zkoušce (Kniha výtahu) a Prohlášení o shodě vystavené dodavatelem výtahu. Dokumenty jsou pro odběratele zárukou technické způsobilosti. Kniha výtahu představuje jakýsi velký Technický průkaz známý z oblasti automobilů.

Sečteno, potrženo: samotná doba výměny výtahu trvá od čtyř do šesti týdnů - jde o dobu, kdy je výtah mimo provoz. Ovšem od chvíle prvotního jednání o dodávce výtahu do okamžiku, kdy zákazník má nové zařízení plně k dispozici, uplynou celé měsíce. V podstatě nejdéle trvá jednání na úřadech – vždy nejméně deset týdnů a dobu prakticky nelze ovlivnit.

Byla pro Vás tato informace užitečná?

Časté otázky a odpovědi (FAQs)

Pomozte vylepšit tuto stránku nebo celý web. Váš názor nás zajímá. Děkujeme.

Vyplňte, chcete-li přímou odpověď na svůj dotaz.