konfigurujte

Modernizace výtahu

konfigurátor
 
Modernizace a rekonstrukc

Modernizujeme a rekonstruujeme

Více o službě

Jaké možnosti existují pro zajištění bezbariérového přístupu?

Pro každý objekt je vhodný jiný typ výtahu, ať už z technologických, funkčních nebo estetických důvodů. Celková realizace nového výtahu může trvat zpravidla 3 - 4 měsíce, od plánování až po finální instalaci výtahu.

  1. Příprava dokumentace - trvá obvykle 1 - 2 týdny
  2. Výroba výtahu - v této fázi je potřeba připravit samotný výtahový stroj, elektroinstalaci, výtahovou kabinu, rám kabiny, šachetní a kabinové dveře, vodítka, nosná lana, nárazníky, omezovač rychlosti a další bezpečnostní prvky, pokud je součástí dodávky i nová výtahová šachta, zajistí se materiál na nosnou konstrukci a na její opláštění, tato fáze trvá přibližně 5 - 6 týdnů
  3. Předání a převzetí staveniště - týden při zahájením prací dojde k předání a převzetí staveniště
  4. Návoz materiálu - v první den montáže se doveze potřebný materiál a celé výtahové technologie
  5. Demontáže původního výtahu - zahajuje se během prvního dne, nejdříve se demontuje kabina a protiváha původního výtahu, pak jsou stažena lana a pokračuje se demontáží výtahového stroje, rozvaděče, staré elektroinstalace ve strojovně a výtahové šachtě, vybourávají se betonové dorazy
  6. Stavba nové šachty nebo opláštění stávající šachty
  7. Montáž nového výtahu - nejdříve se instaluje nový pohon ve strojovně, který bude připojen na nový rozváděč s řídící elektronikou a hlavní vypínač, po tomto propojení se založí nová vodítka, spustí se lana, sestaví se plošina, poté přicházejí na řadu šachetní dveře a instalace kabeláže, elektroniky a osvětlení ve výtahové šachtě, na závěr je usazena nová kabina a propojena s elektronikou výtahu, s tím probíhají další práce jako zapravení stavebních otvorů, zatmelení spár, vymalování atd.
  8. Ukončení prací a provedení zkoušek - po ukončení montáže výtahu následuje montážní zkouška, kterou provede nezávislý revizní technik, po první zkoušce následuje zkouška druhá, kterou provede autorizovaná osoba
  9. Předání hotového díla

Doba montáže výtahu

Doba montáže výtahu je vždy závislá od typu dodaného výtahu. Záleží rovněž na montážních podmínkách a rozsahu provedení. Například doba montáže nového výtahu o nosnosti 630 kg pro 5 stanic trvá pouze doba montáže kolem 20 pracovních dnů. V případě instalace konstrukce ocelové šachty se doba montáže a instalace prodlužuje o dalších 5 - 10 pracovních dnů.

Byla pro Vás tato informace užitečná?

Časté otázky a odpovědi (FAQs)

Pomozte vylepšit tuto stránku nebo celý web. Váš názor nás zajímá. Děkujeme.

Vyplňte, chcete-li přímou odpověď na svůj dotaz.